Uutiset

Terveydenhuollon digitalisointi: perusteellisen muutoksen alku


Kuinka digitalisointi muuttaa terveydenhuoltoalaa

Digitaalisen median käytöstä on tullut välttämätöntä. Lähes jokaisessa Saksan kotitaloudessa on ainakin yksi älypuhelin. Tätä varten yhä useammat ihmiset käyttävät Internetiä ostoksiin, elokuvien suoratoistoon tai tutkimustietoihin. Sosiaaliset verkostot ja messenger-ohjelmat mahdollistavat yhteydet maailman päästä toiseen muutamassa sekunnissa. Tämä nopea kehitys vaikuttaa myös terveydenhoitoalaan, vaikka muutokset etenevät hitaammin. Professori Dr. Jan Ehlers Wittenin / Herdecken yliopistosta raportoi siitä, kuinka digitalisointi muuttaa terveydenhuoltoalaa.

Ehlersin mukaan terveydenhuollon tehtaat jauhaa hitaammin kuin muilla alueilla korkeiden laatuvaatimusten ja asetusten takia, mutta perusteellisen muutoksen alku on silti nähtävissä. Nykyaikaisen teknologian ja IT-järjestelmien lisääntyvä käyttö avaa uusia mahdollisuuksia sairaalaorganisaatiossa sekä potilastietojen hallinnassa ja dokumentoinnissa. Lisäksi asiantuntijan mukaan diagnoosivaihtoehdot lisääntyvät. Uudet tekniset mahdollisuudet tarjoavat myös enemmän vaihtoehtoja invasiivisiin kirurgisiin interventioihin, ja digitalisointi mahdollistaa myös virtuaalisen lääkärin vierailun videoneuvottelun kautta, jota nykyään jo harjoitetaan joissakin maissa, Ehlers sanoo.

Tietotekniikan rooli päivittäisessä lääketieteellisessä käytännössä

Ehlers antaa tietotekniikalle keskeisen roolin tulevaisuuden arjessa, ottaen esimerkiksi hermosolujen rajapinnat. Nämä ns. Aivo-tietokone-rajapinnat mahdollistavat aivojen hermosolujen kytkemisen tietokoneyksikköön tai tietokoneeseen. Näiden rajapintojen avulla voidaan käyttää tietokoneohjelmia tai hallita proteeseja, ja vain normaalin aivojen toiminnan kautta. Koska nämä uudet menetelmät vaativat korkeaa teknistä ymmärrystä, myös tulevaisuuden lääkäreille asetettavat vaatimukset muuttuvat. Ehlersin mukaan tulevien lääkäreiden odotetaan ymmärtävän tällaisten tekniikoiden toimivuuden ja rakenteen.

Lääketieteellisen tekniikan tekniset mahdollisuudet ovat vasta alkamassa

"Nykyaikaisen IT-tekniikan suorituskyky kasvaa räjähdysmäisesti, lukemattomat tutkimukset osoittavat, että lääketiede on vasta teknisten mahdollisuuksiensa alussa", Philip Boehme selittää Wittenin / Herdecken yliopiston lehdistötiedotteessa. Siellä hän johtaa kurssin terveydenhuollon digitaalisesta muutoksesta. Boehmen mukaan korkean teknologian hoito on vain yhtä hyvä kuin sitä tekevä lääkäri. Siksi lääkäreillä, jotka käyttävät tällaista tekniikkaa, tulisi olla enemmän kuin perustiedot siitä.

Uudelleensuunnittelu alkaa yliopistosta

"Monien yliopistojen lääketieteelliset opinnot eivät ole vielä sopeutuneet uuteen kehitykseen", varoittaa Witten / Herdecken yliopiston varatoimitusjohtaja Ehlers. Nykyaikaiset lääketieteen ammattilaiset tarvitsevat kiireellisesti myös pätevyyttä kritisoida kriittisesti uusia menetelmiä etujen ja riskien arvioimiseksi. Tämä vaatisi uudelleen harkintaa yliopistoissa, joiden on valmistettava opiskelijoita muuttuvaan työmaailmaan.

Digitointi opinnoissasi

Wittenin / Herdecken yliopisto haluaa näyttää hyvää esimerkkiä kurssilla ”Digitaalinen lääketiede - miten data muuttaa tapaamme hoitaa”. Ehlersin mukaan kurssi on suunniteltu moniammatilliseksi ja on avoin kaikkien kurssien opiskelijoille. Tavoitteena on herättää opiskelijat aiheeseen ja edistää digitaalisen median reflektiivistä, monitieteistä käyttöä. (Vb)

Tekijä ja lähdeVideo: Mikä tulevaisuuden terveydenhuollossa muuttuu? Ja miten se vaikuttaa opetuksen digitalisaatioon? (Tammikuu 2022).